VELIKONOČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Organizátor celodenního programu v rámci výše uvedeného tábora se zavazuje za žádných okolností neposkytnout osobní data účastníků třetím osobám a v maximální možné míře je chránit před zneužitím. Přihlášením vyjadřuje účastník svůj souhlas s uložením osobních dat u pořadatele celodenního programu pro děti, s jejich zpracováním ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlas s tím, že mohou být použita pouze pro identifikaci a pro přímý kontakt mezi organizátory a účastníky.