UHELNÝ OKRUH s prohlídkou nově zrekonstruované koksovny