SCIENCE CAMP 2018 – HOKUS POKUS TECHNIKUS (29.7 – 4. 8. 2018)