SCIENCE CAMP 2018 – HOKUS POKUS TECHNIKUS (19. 8. – 25. 8. 2018)