SCIENCE CAMP 2018 – HOKUS POKUS TECHNIKUS (12.8. -18. 8. 2018)