Naučný okruh Vítkovicemi – jak se žilo ve stínech komínů a těžních věží