Mimořádná prohlídka nově zrekonstruované koksárenské baterie